<< โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ >
     
      ประวัติโรงเรียน
      เกี่ยวกับโรงเรียน
      วิสัยทัศน์ พันธกิจ
      แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
     หลักสูตรการศึกษา
      ทำเนียบผู้บริหาร
      ครู และ บุคลากร
      สื่อการเรียนรู้
 
ประเมิน สถานศึกษาพอเพียง

วันที่ 15 มกราคม 2556

คณะกรรมการตรวจประเมินสถานศึกษาพอเพียง ได้เข้าตรวจประเมินเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงเรียนตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

สไลด์แสดงภาพถ่าย


    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สงวนลิขสิทธิ์ © 2011 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์
เลขที่ 35 หมู่ 5 อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์